26 november 2008

Ik had hem beter in het gemeenschapsonderwijs gestoken

Opdracht examen godsdienst. Een vak van 2 uur per week dus. O MY GOD. En ja, dat is pun intended.

'Voor dit examen mag je gebruiken: cursus, nota’s, boeken… (Je mag in geen geval samenwerken!!!  )
Stel: Je bent één van de twee vertegenwoordigers van de leerlingenraad in de pedagogische raad of directieraad van ***, en je hebt de studieopdracht aanvaard om een voorstel te ontwerpen dat eerst (liefst met zo weinig mogelijk amendementen) moet worden goedgekeurd in de leerlingenraad om nadien (liefst in ongewijzigde versie) te worden goedgekeurd in de pedagogische raad of directieraad met daarin vertegenwoordigers van de leerlingen, van de leerkrachten, van het ondersteunend personeel en van de directie.
WERK VANUIT EEN DUIDELIJKE VISIE EEN ZEER CONCREET, GOED DOORDACHT, SAMENHANGEND EN GEDETAILLEERD REALISTISCH VOORSTEL UIT VOOR EEN STAPPENPLAN OM HET LEVENSBESCHOUWELIJKE ASPECT VAN HET SCHOOLPROJECT VAN HET ***COLLEGE OP ZO'N WIJZE TE INTEGREREN IN HET SCHOOLLEVEN DAT HET OOK GEDRAGEN WORDT DOOR EEN MEERDERHEID VAN DE LEERLINGEN.

Levensbeschouwelijk aspect van het schoolproject van het ***-college zoals na uitvoerige consultatie én zeer actieve medewerking van zo'n 100 derdegraadsleerlingen uiteindelijk in een directieraad in 2007 werd goedgekeurd. (Zie ook Informatiebrochure schooljaar 2008-2009).  

ZOEKEN

De verhalen over Jezus dagen ons steeds opnieuw uit. Op *** krijgen leerlingen de kans om op een andere manier naar de werkelijkheid te leren kijken. Zoals Jezus vroeger, willen ook wij nu leren oog te hebben voor wie in zijn zelfontplooiing bedreigd wordt.

Wij komen op voor voldoende kansen en mogelijkheden voor iedereen. Leerlingen, leerkrachten, opvoeders, directie en oiuders werken samen aan vrede, rechtvaardigheid, wederzijds respect, verzoening, solidariteit, dienstbaarheid en naastenliefde.

Wij willen mee bouwen aan een gemeenschap, waarin de verbondenheid onder mensen versterkt wordt. Dat doen we, net zoals Jezus, door aandacht te hebben voor iedereen, door niemand uit te sluiten en door op te roepen tot belangeloos engagement.

Elke mens verdient respect, ongeacht zijn geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Wij staan niet achter opvattingen die aan een verdraagzame samenleving afbreuk doen. In elke ontmoeting willen wij kansen zien om ons te verdiepen en te verrijken. We staan vaak stil om ons te bezinnen over het leven, over lief en leed. Op het ritme van het kerkelijk jaar vieren we samen dankbaar feest.
                                
Wie moet volgens jou wat, wanneer, waar, voor wie en op welke wijze gaan doen om dit levensbeschouwelijke kader zoveel mogelijk op *** te realiseren? Leg ook uit waarom de in jouw stappenplan voorgestelde aanpak volgens jou veel kans om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige levensbeschouwelijke noden en verlangens van een meerderheid van de leerlingen (en leerkrachten).    

In je getypte antwoord verwacht ik doorslaggevende argumenten met expliciete verwijzingen naar een citaat uit minstens vijf verschillende lessen, reportages of teksten uit de cursus met les-, bladzijde- én paragraafvermelding. Maak voor de verwijzingen gebruik van het systeem van voetnoten.
Geef de circa drie getypte bladzijden af op de dag van het examen.
Veel succes!'

Hij zal het nodig hebben...

Commentaren

Good lord! Mij lijkt het er sterk op dat die vent nog een bij-job heeft in een of andere adviesraad, en zijn opdrachten gewoon laat oplossen door zijn leerlingen onder het mom van een taak/examen. Wat heeft dit nog met godsdienst te maken.

Zo van die streverkes met een prutsvakske van twee uur die denken dat ze het zijn, daar KRIJG ik het dus van hé.

Gepost door: be.bart | 26 november 2008

Djeezes zeg! Ik begrijp er zelf geen jota van! Ocharme die zoon van u

Gepost door: rozebril | 26 november 2008

ja wadde en das nog middelbaar??

Gepost door: hilde | 26 november 2008

Wohoooo!
Da's wat anders dan in 't kleuter thuiskomen met "ik heb een versie geleerd: in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest amen."
En daar werd ik al mottig van...

Gepost door: elke | 27 november 2008

@ be.bart : mijn gedacht!
@ rozebril : idem!
@ Hilde : ja, zesde middelbaar.
@ Elke : lol, ge weet wat u nog te wachten staat nu.

Gepost door: de huisvrouw | 27 november 2008

Dat is uw straf voor uw goddeloosheden. Nu treft god uw zoon sè.

Gepost door: zapnimf | 27 november 2008

Mwa daar kan ik mee leven.

Gepost door: de huisvrouw | 27 november 2008

Ik geraak... ... zelfs niet aan het eind van de opgave! Dat moet de eerste keer zijn dat ik een stukje van u niet uitlees. Beter niet meer citeren uit andermans werk. Vooral als het op niets trekt...

Gepost door: affodil | 28 november 2008

Het is u vergeven, ik geraak er ook niet door.

Gepost door: de huisvrouw | 28 november 2008

ik ben ook een van de gelukkige (kuch) die deze examevraag mag oplosse...
en idd het neemt meerdere kere leze in beslag voor ge de vraag eindelijk door hebt.
wish me luck :D

Gepost door: weihweih | 01 december 2008

LOL seg, een klasgenoot?

Gepost door: de huisvrouw | 01 december 2008

O ja en luck of course! ;)

Gepost door: de huisvrouw | 01 december 2008

De commentaren zijn gesloten.