27 december 2008

Lijstje

Het lijstje dat overal opduikt.  En aangezien ik gisteren een ledige dag had, heb ik het maar gekopieerd van Janina, haar  nonsens weggehaald en er deftige antwoorden bijgezet. Grapje he J, grapje!

1. Started your own blog. Zoals ongeveer elke internetgebruiker op aarde.
2. Slept under the stars.  In mijn kindertijd op het balkon.  Het waarom is mij ondertussen wel volledig ontgaan.
3. Played in a band. Nee en dat lijkt mij geen groot verlies voor de mensheid.
4. Visited Hawaii.
5. Watched a meteor shower.
6. Given more than you can afford to charity.
7. Been to Disneyland. In de VS op mijn twaalf jaar.  Omdat mijn tante en oom vroegen : wilt ge een lentefeest of wilt ge mee naar Amerika.  De keuze was rap gemaakt.
8. Climbed a mountain. In de Vogezen.  Alhoewel het geen Matterhorn was, leek het wel zo.
9. Held a praying mantis. Een bidsprinkhaan, Janina!
10. Sang a solo. Ja zeg, op mijn Zoon zijn Sing star ding ooit.  Lead Singer! complimenteerde het ding. Hmm.
11. Bungee jumped. Ik docht het niet.
12. Visited Paris. Op een oudejaarsavond, net op tijd gearriveerd op de Champs Elysées om mee Bonne Année te kwelen met de Parijzenaars terwijl mijn gezelschap een lekke band verving.
13. Watched a lightning storm at sea. Ja. Schoon schoon.
14. Taught yourself an art from scratch.Is djembé spelen een kunst? Bwa ja.Ik zal het ondertussen al wel terug verleerd zijn trouwens.
15. Adopted a child.     Ooit bedrijfsgewijs een Plankind en daar ga ik het bij houden.
16. Had food poisoning. Oh ja. Jajaja. Mijn dochter was een luttele paar maand en werd af en toe aan mijn borst geplugd tussen twee kotspartijden. Joy joy.
17. Walked to the top of the Statue of Liberty. Nee maar ik heb het wel gezien, op diezelfde trip met oom en tante.
18. Grown your own vegetables. Tomaten in een pot en paprika's aan een kamerplantachtig ding.
19. Seen the Mona Lisa in France
20. Slept on an overnight train. Ik en openbaar vervoer, dat wringt he.
21. Had a pillow fight. Ik en kinderachtige spelletjes, dat wringt ook.
22. Hitch hiked.
23. Taken a sick day when you’re not ill.
24. Built a snow fort. Maar wel al veel te veel sneeuwmannen naar mijn goesting.
25. Held a lamb. Jaja, meermaals in -filet, -kroon en -koteletvorm.
26. Gone skinny dipping.
27. Run a Marathon.  Mwoeha.
28. Ridden in a gondola in Venice.
29. Seen a total eclipse. Een halve of driekwart of zo toch al, dus dat reken ik als een ja.
30. Watched a sunrise or sunset.
31. Hit a home run. Roloog.
32. Been on a cruise. Nee en laat ons dat zo houden.
33. Seen Niagara Falls in person.
34. Visited the birthplace of your ancestors.
35. Seen an Amish community. Waarom o waarom?
36. Taught yourself a new language.
37. Had enough money to be truly satisfied. Maar ne mens is feilijk nooit content, dan mekkert hij wel over iets anders.
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person Ja maar ik herinner er mij niet veel van, wegens piepklein. Ikke dus en niet de toren.
39. Gone rock climbing. Ik vind dat het rotsmuurtje op dat strand in Wales toen ik 13 was ook telt.
40. Seen Michelangelos David. In het locale park staat een replica, good enough.
41. Sung karaoke. Bwa, laat ons ja zeggen, zie 10. Uiteraard niet in het openbaar.
42. Seen Old Faithful geyser erupt.
43. Bought a stranger a meal at a restaurant.
44. Visited Africa. Het noordelijke deel toch.
45. Walked on a beach by moonlight. Dik tegen mijn goesting, maar dat was de kortste weg van een restaurant terug.
46. Been transported in an ambulance
47. Had your portrait painted.
48. Gone deep sea fishing. Net als Janina vind ik dat meervissen moet tellen. Zie nr 87 want ik mocht ook al wel eens de hengel uitwerpen van Zoon.
49. Seen the Sistine Chapel in person.
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris. Nee, die was vast al gesloten op die middernachtelijke Parijstrip.
51. Gone scuba diving or snorkeling. Nee en het idee bezorgt mij een acute aanval van claustrofobie.
52. Kissed in the rain. Ik zou het begot niet meer weten.
53. Played in the mud. Dat lijkt mij wel.  Ik ben toch ooit een kind geweest?  Nou ja, niet écht maar toch.
54. Gone to a drive-in theater.
55. Been in a movie.
56. Visited the Great Wall of China.
57. Started a business.
58. Taken a martial arts class. Gniffel.  Het zou een schoon zicht zijn.
59. Visited Russia.
60. Served at a soup kitchen.
61. Sold Girl Scout Cookies.
62. Gone whale watching.
63. Got flowers for no reason.
64. Donated blood, platelets or plasma. Nee en ik heb zo het idee dat niemand gebaat gaat zijn met mijn bloed.
65. Gone sky diving. Nee, zot.
66. Visited a Nazi Concentration Camp. Breendonk telt toch ook?
67. Bounced a check. Ik geloof effenaf dat ik nooit checks bezeten heb.
68. Flown in a helicopter. O ja, ten tijde van mijn legerdienst in Israel. Roloog seg. Nee dus.
69. Saved a favorite childhood toy. Ja maar toen was het ineens verdwenen. Waar is mijn Beerschotbeer en de beige Teddy?
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten Caviar.
73. Stood in Times Square. Weeral dankzij oom en tante.
74. Toured the Everglades. Jaja, allemaal tijdens datzelfde Amerikauitstapje. Heb nog altijd spijt dat ik daar geen broodje krokodil gegeten heb.
75. Been fired from a job.
76. Seen the Changing of the Guards in London.
77. Broken a bone.
78. Been on a speeding motorcycle.
80. Published a book.
81. Visited the Vatican.
82. Bought a brand new car.
83. Walked in Jerusalem.
84. Had your picture in the newspaper.
85. Read the entire Bible. Puhlease seg.
86. Visited the White House.
87. Killed and prepared an animal for eating. Ik was alleszins medeplichtig aan het vangen van een forel omdat Zoon zelf de meelworm niet aan de haak durfde te hangen.
88. Had chickenpox. Heeft niet iedereen waterpokken gehad dan?
89. Saved someone’s life. Dat van Zoon, toen ik net op tijd STOOOOOOOP gilde terwijl hij voor de wielen van een auto wou oversteken. En denkt ge dat ik daar ooit een medaille voor gekregen heb?
90. Sat on a jury.
91. Met someone famous. Als ge Jean Luc Dehaene meetelt die de trappen van een gebouw afkwam net toen ik voorbijkwam, ja dan. Oh en zo ongeveer de helft van zingend en acterend Vlaanderen heb ik ook al gezien. Maar zien is niet ontmoeten feilijk. Och kom, we rekenen het maar als een ja.
92. Joined a book club.
93. Lost a loved one.
94. Had a baby.  Twee zelfs!
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake
97. Been involved in a law suit. Oh verscheidene zelfs.  Als eisende partij wel. Dus wees een beetje lief tegen mij of ik doe u een proces aan.
98. Owned a cell phone. Dit lijkt mij nu niet de verwezenlijking van de eeuw, maar ja dus, duhuhuhuhuhuh.
99. Been stung by a bee. Al tafeltennissend in Dardennen als kind en in een winkel, ja BINNEN. Rotbeesten.
100. Read an entire book in one day. Mor ja, twee zelfs.

Wat is eigenlijk de bedoeling van dit lijstje?  Dat ge gerust moogt sterven indien een score van 100? Of is het echt bezigheidstherapie voor ledige dagen?

 

Commentaren

Suf lijstje.
Ik mis :
- Al eens geplast op iemands zetel?
- Al ooit een verjaardagsfeestje gegeven waar maar vijf man en een paardenkop op afkwam?
- Uw microgolfoven al eens zien ontploffen?
- Al eens ambetant geweest omdat je toevallig drie vrijers tegelijk had?
- Al eens een hond/goudvissen/kanariepietjes gemold?

Gepost door: zapnimf | 27 december 2008

-nee NEE seg.
-nee
-nee
-nee
-nee maar wel een doodzieke tamme rat en een zieltogende duif

Gepost door: de huisvrouw | 27 december 2008

Ik vraag me eigenlijk af of iemand dat helemaal heeft uitgelezen, ik ben gestopt bij 48 toen realiseerde ik me dat ik nog altijd niet halverwege was.

Gepost door: Mme Zsazsa | 27 december 2008

Seg jom, ik zal nog eens moeite doen om u wat vakantielectuur te bezorgen. Tssss.

Gepost door: de huisvrouw | 27 december 2008

De commentaren zijn gesloten.