24 augustus 2012

Is het al 3 September?

Herinnert u zich nog uw kindertijd? De Grote Vakantie?

Laat ons in het ideale geval nog stellen dat uw Ma thuis was, zoals moeders in mijn tijd betaamde. Werd U van minuut 1 tot minuut 'o mijn god, is dat verlof nu nog niet gedaan' geëntertaind?

Wat ik mij herinner van vakanties is dat mijn ouders eens een (één) keertje met mij naar het park gingen, dat er eens een klasgenootje kwam en dat ik voor de rest mezelf amuseerde.

Zo niet in deze tijden. Het Kind (als concept, het kan ook 'De Kinderen' zijn) moeten Dingen Doen. En zo sleept de hedendaagse ouder zich tegenwoordig van Park, naar Park Spoor Noord, naar Zee, naar de minigolf, naar de kinderboerderij, naar nog twee andere speeltuinen, naar een pannenkoekenhuis in godbetert Nederland en weer terug. Opsomming beperkt wegens de rest genadig uit het geheugen gewist.

Mijn slimste vriendin zei: In mijn tijd gingen we één keer naar de Efteling en voor de rest moesten we onze mond houden. Ge kunt toch niet anders dan terugverlangen naar die dagen?

Wat gij, lezer. Wat doet gij allemaal met uw kroost en wat werd er met u uitgespookt vroeger om u kalm te houden?